Electricitat, Gas i Aigua

Electricitat canudas

Instal·lacions elèctriques,  gas i aigua sanitària en habitatges, locals comercials i naus industrials. 

Electricitat Canudas

Electricitat

Instal·lacions elèctriques en habitatges, locals comercials i naus industrials. Contractes de Manteniment d’instal·lacions elèctriques. Butlletins de reconeixement. Memòria tècnica de disseny per a l’alta d’instal·lacions noves.

Electricitat Canudas

Gas

Instal·lacions de gas tant industrials com domèstiques. Instal·lem calderes i altres aparells de gas natural, propà, butà o GLP.
Fem el manteniment de les instal·lacions de gas.

Electricitat Canudas

Aigua 
Sanitària

Realitzem instal·lacions i fem el manteniment d’aigua sanitària en habitatges, locals comercials i naus industrials. Instal·lacions en polietilè, polipropilè  coure o canonada multicapa. Instal·lem escalfadors elèctrics i escalfadors d’aigua calenta sanitària, aparells d’osmosis i descalcificadors.